Inlägg publicerade under kategorin Dagens namnsdag

Av Kaela - Söndag 20 maj 09:02

        

 

 

Favorit i repris!

Strålande sol och 25 grader.

Viss blåst.

Vilka dagar maj bjuder oss på!

Bara att tacksamt ta emot!

 

Det är söndagen 20 maj och Karolina och Carola har namnsdag!

Jag gratuerar och önskar en fin firardag!
Så gör jag också  till DIG som har födelsedag idag!

Ta hand om dagen - den är speciell!

 

Officiell bemärkelsedag idag är:

*Pingstdagen*

*arolina eller Carolina är en femininform av latinska mansnamnet Carolus som kommer från det forntyska  Karl som betyder karl eller fri man, varav den feminina formen Karolina betyder fri och stark kvinna.

15 868 kvinnor stavar namnet med K./Karolina
6 027 av dessa använder namnet som tilltalsnamn.
Det finns också 1 man i vårt land som bär anmnet.
1 person bär namnet som efternamn.
Namnbärarnas medelålder är 33 år.
Det finns 21 555 kcinnor i vårt land som stavar namnet  Carolina.
Av deessa använder 6 038 namnet som tilltalsnamn.
Medelåldern på namnbärarna är 33 år.

*Carola är en feminin form av det latinska Carolus som motsvararvårt Karl. Betydelsen är "fri kvinna".
Namnet stavas mindre ofta Karola.Namnet var speciellt populärt på 1960-talet, men har sedan sjunkit i topplistorna.
0 238 kcinnor bär namnet CCarola.
Av dessa anv'nder 4 533 namnet som tilltalsnamn.
1 person har namnet Carola som efternamn.
Namnbärarnas medelålder är 50 år.

619 personer stavar sitt namn Karola.
266 av dessa har namnet som tilltalsnamn.
Medeåldern för dem som heter Karola är 59 år.
Av Kaela - Lördag 19 maj 08:51


   
                     Idag är det lördagen den 19 maj och solen strålar över Norrköping.

+16 grader nu på morgonen.

Ingen vind att tala om.

Alltså ännu en underbar solskensdag!
Och det är faktiskt pingstafton - men det glömmer vi lätt sedan annandag pingst togs bort till förmån för nationaldagen 6 juni

Maj och Majken har namnsdag idag och jag gratulerar varmt!
LDU som har födelsedag idag blir förstås lika varmt gratulerad!
Ha en underbar firardag idag!

 

Tre opfficiella temadagar har vi attuppmärksamma idag:

*Interationella mag-och tarmdagen*
*Pingstafton*
'World Whisky Day'

 

*Maja är en germansk, skandinavisk och slavisk form av Maia från den grekiska mytologin. 
Det är även en svensk kortform av Maria, som använts sedan 1300-talet.
Namnet har i Sverige ökat i popularitet under de senaste åren. ...
Namnet 
Maja betyder Den älskade, gåva eller att klä med blommor och blad.
Namnet Maj bärs av 13 353 kvinnor.
Som tilltalsnamn annds namnet av 88 601 kvinnor.
Namnet bärs även av 2 män.
22 personer har namnet som efternamn.
Medelåldern på namnbärarna är 74 år.
1 135 kvinnor stavar namnet Mai och av dessa bär 526 namnet som tilltalsnamn.
7 män bär också namnet.
137 personer bär namnet som efternamn.
Medelåldern på namnbärarna är 46 år.
4 019 kvinnor stavar namnet May.
Av dessa bär 1 473 kvinnor namnet som tilltalsnamn.
Namnet bärss dessutom av 10 män.
36 personer bär namnet som efternamn,
Namnbärarnas medelålder är 63*Majken är ursprungligen en variant av det lågtyska namnet Mariken som är en diminutivform av Maria.
När det först började användas i Sverige på 1500-talet stavades det Moiken. I Norge och Danmark stavas det Maiken.
I vårt land finns det 5 532kvinoor som bär namnet Majken.
Av dessa bär 3 188 kvinnor namnet som tilltalsnamn.
Medelåldern för namnbärarna är 33 år.
Så har vi 268 kvinnor som stavar sitt namn  Maiken.
Som tilltalsnamn användes namnet av 124 kvinnor. 
Medelåldern på namnbärarna ärs36 år.
 

Av Kaela - Fredag 18 maj 06:53

            Även fredagen 18 maj har grytt solig över Norrköäping.

Ganska blåsigt - just nu klockan 6.57 är det +19 grader.
;aj har levt upp till den ljuvlighet och grönska vi förväntar!

 

Idag har Erik namnsdag och jag gratulerar DIG som bär namnet.
Likaså gratulerar jag förstås DIG som fyller år idag!
Solen lyser och det är varmt och gott så ramen för ett värdigt firande har mi redan - gör det just DU sill med DIN dag!

 

Idag har vi två pfficiella temadagar att fira:

*Fascinerande växters dag*
*Internationella museidag*


*Erik är ett nordiskt namn av germanskt/fornnordiskt ursprung, som betyder den "ärade" ursprungligen Airikr som är sammansatt av en förled som betyder "ensam" eller "alltid", och en efterled som betyder "härskare, kung" eller "stor, mäktig". Kan också komma från Fredrik som betyder "Fredsfurste".
St Erik används som Stockholms stad vapen och Stockholms skyddshelgon.
Det äldsta beviset för att Erik förekom som namn i Sverige är en runinskrift från 1000-talet på nu försvunnen sten i Kusta, Uppland: : Erik och Suir och Tonna satte denna sten efter Gudmund sin fader. 
Det finns 299 878 män i Sverige som bär namnet Erik.
Av dessa bär 57 983 namnet som tilltalsnamn.
26 kvinoor bär namnet varav 5 använder namnet som tilltalsnamn,

Som efternamn används namnet av 27 personer.
Erik är det 5:e vanligaste namnet i Sverige och medelåldern på namnbärarna är 40 år.
34 498 män stavar namnet Eric.
Av dessa har  9 309 män namnet som tilltalsnamn.
Dessutom har 6 kvinnor nam av 9 som bär namnet, Eric som tilltalsnamn.
42 personer bär namney som efternamn.
Medelåldern på namnbärarna är 29 år.

 

Av Kaela - Torsdag 17 maj 06:21

               

Det är +18 grader idag på morgonen i Norrköping-.

Omväxlande sol och moln  utlovas!

Ganska blåsigt.


Rebecca och Ruben har namnsdag!
Jag gratulerar DUG så varmt som bär något av de vackra namnen.

Likaså graulerar jag DIG som har födelsedag!
Och Norge som firar Nationaldag!
Du som har nemärkelsedag!
Gör något extra av dagen - det är DU verkligen värd!

Idag har Sverige tre officiella temadagar att fira;

*Förskolans dag*
*Internationella dagen mot homo- och transfobi*
*Internationella telekommunikationsdagen*


Ruben/
 Reuben (spansk stavning Reuven), är av hebreiskt ursprung.
Eventuellt är betydelsen "förnyaren" eller "se, en son".
I Bibeln var 
Ruben den äldsta sonen till Jakob och Lea.
Namnet började användas i västvärlden på 1700-talet men blev vanligt i Sverige kring förra sekelskiftet.
Stavat Ruben är det 4 388 män och 5 kvinnor som bär namnet.
2 199 av dessa som tilltalsnamn.

60 personer bär namnet som efternamn.
Medelålder är 22 år.
Med stavningen Reuben  finns det endast 155 män oh 2 kvinnor.
Som tilltalsnamn används namnet av 99 män.
Medelåldern är 16 år
Om de som stavar franskt , det vill säga Reuven är endast 2 män.

*Rebecca/ Rebecka är ett hebreiskt namn med oklar betydelse.
Det har föreslagits att 
namnet skulle betyda bunden, att knyta, fängslande samt kviga. I Gamla testamentet var Rebecka Isaks hustru.
Stavat Rebecca finns det 15 322 kvinnor och 5 män i Sverige.Av dessa använder 10 627 kvinnor namnet som tilltalsnamn.
Medelåldern är 25 år.
Stavat Rebecka har vi 15 164 kvinnor ibland oss .
Av dessaanvänder 8 168 namnt som tilltalsnamn
Namnbärarnas medelålder är här 25 år.
Stavat Rebekka finns det  91 kvinnor som använder namnet som tilltalsnamn.
Totalt finns det 177 kvinnor!
Medelåldern är 30 år.


Av Kaela - Onsdag 16 maj 07:15


           
Nu på morgonen är det +14 grader och s'gs kunna få upp emot 30 gradersstrecket mot middagstid.
Ingen vind,stundtals lite molnigt.

Det är den 16 maj idag och Ronald och Ronny har namnsdag!

Jag gratulerar DIG som vär något av dagens namnsdagsnamn och DIG som fyller år idag förstås!

Gör en riktigt fin firardag!

 

Två officiella teman har vi idag!

*IT-chefens dag*
*Internationella Celiakidagen*

 

 

*Ronald är ett mansnamn med engelskt eller skotskt ursprung.
Det kommer liksom det nordiska namnet Ragnvald och det tyska Reinhold från det fornnordiska Rögnvaldr, som är bildat av en förled med betydelsen "råd" (eller "gudamakter") och en slutled med betydelsen "härskare".
I vårt land finns det 2 452 män som bär namnet Ronald. 452 av dessa använder namnet som tilltalsnamn.
Även 2 kvinnor bär namnet.
5 personer använder namnet som efternamn
Medelåldern på namnbärarna är 60 år.*Ronny
eller Ronnie
Namnet blev, liksom flera andra engelska namn, populärt på 1930- och 1940-talet.
Det fortsatte att vara populärt fram till 1970-talet för att därefter minska betydligt. Det 

Stavat Ronny finns det 2 452 män i vprt land, Av dessa har 963 namnet som efternamn.

2 kvinnor bär också namnet. 5 personer bär namnet som efternamn.
Medelåldern på namnbärarna är 60 år.
Stavat Ronnie finns det 3 922 män ibland oss. Avdessa använder 2 428 namnet som efternamn.
25 kvinnor bär också namnet Ronnie.
1 person har namnet som eftrnamn. Medelåldern på namnbärarna är 51 år

 

Av Kaela - Tisdag 15 maj 06:55
            

Norrköping badar i sol nu på morgonen och ska enligt prognosen göra det hela dagen idag.
Det är +9 grader och nästan ingen vind.

Ännu en högsommardag i maj!

Sofia och Sonja har namnsdag idag och jag gratulerar!

Gratulerar också DIG som firar födelsedag idag
Gör dagen till något extra - ni som fyller år eller har namnsdag!

Idag har vi tbå oggiciella temadagar:

*Internationella familjedagen*
*Kardemummabullens dag*

 

Idag ska vi alltså tänka på vår familj.

Kanske höra av oss eller varför int5e bjuda dem på hembakade kardemummabullar om de finns nära!

 

*Sofia/Sofie, är av grekiskt ursprung och kommer från ordet sopheía sombetyder "vishet" och "skönhet".
Namnet var mycket populärt i slutet av 1800-talet
(då Sveriges drottning och Oscar II:s fru hette 
Sofia)
och början på 1900-talet.
Med stavningen Sofia finns det 92 410 kvinnor i vårt land, varav 30 479 kvinnor använder namnet som tilltalsnamn.
8 män bär också namnet och 2 personer använder namnet som efternamn.
Medelåldern bland namnbärarna är 23 år.
Det finns 5 788 kvinnor som stavar sitt namn Sophia
Av dessa har  2 727 namnet som tilltalsnamn.
Även 1 man bär namnet.
Medelåldern är 26 år.
Det finns 30 180 kvinnor som bär namnet  Sofie. Av dessa använder 13 081 namnet som tilltalsnamn.
Även 1 man bär namnet - och 1 person har namnet som efternamn.

Medelåldern är 30 år.
De kvinnor som stavar Sophie är 7 180 . 3624 av dessa använder namnet som tilltalsnamn.
2 män bär också namnet.

Medelåldern på namnb'rarna är 28 år.

Sonja är en gammal grekisk form och rysk diminutivform av namnet Sofia och betyder "vishet".
Det infördes i almanackan så sent som 1993.
I Sverige finns det 22 782 kvinnor som heter Sonja.

Av dessa bär 12 275 namnet som tilltalsnamn.
Även 1 man bär namnet.
Medelåldern är 63 år.
2 719 stavar sitt namn Soniaq - och av dessa bär 1 364 namnet som tilltalsnamn.
2 personer bär namnet som efternamn.
Medelåldern är 43 år.

 

 

 

 

Av Kaela - Söndag 13 maj 07:30


        Söndag 13 maj ser ut att bli växlande sol och moln.

Förutsagd värme är +20 grader

Lätt vind.

 

Idag är de3t allts¨13 maj och Linnèa och Lina har namnsdag!

Stort grattos till DIG som bär något av de vackra namnen.

Särslilt grattis till dotterdotter Linea.

Stort grattis också till DIG som har födelsedag idag!

Det är söndag hela dagen idaag - så du hinner fira ordentligt.

Idag är det två officiella temadagar_
*Barnens dag*
*Tunnbrödets dag*

*Linnea Borealis är en blomma.
Linnéa är ett namn som kommer från Carl von Linnés släktnamn och är namnet på en växt uppkallad efter honom och var även hans favoritblomma.Linnés släktnamn kommer i sin tur från en gammal lind som stod vid hans fädernegård. 

Namnet Linea har stigit stadigt i popularitet sedan 1970-talet
Direkt betydelse är svår att hitta.
Stavat Linnéa finns det 91 994 flickor och kvinnor i vårt land.
Av dessa använder 14 799 namnet som förnämn.

Även 3 män bär namnet.

Medelåldern på namnbärarna är 24 år.
Stavat Linnea finns det 73 283 kvinnor varav 13 900 använder namnet som tilltalsnamn.
Även med den stavningen är det tre mä'n som bär namnet .

Medelåldern på namnbärarna är 20 år.

 

*

Namnet Lin betyder "kraftfull".
Namnet Lina på arabiska betyder "liten palm" och på franska betyder det "litet vackert vattenfall".
KLina är en ursprungligen en kortform av många olika namn som till exempel Adelina, Evelina, Karolina och Nikolina.

Det finns 20 979 kvinnor i vårt land som bär namnet Lina.
Som tilltalsnamn använder 16 762 namnet

Även 3 män bär namnet Lina!
2 personer bär namnet som efternamn.

Medelåldern på namnbärarna är 29 år


 

Av Kaela - Lördag 12 maj 07:15

        

 

 

Växlande molnighet idag - lördag 12 maj.

18-20 grader varmt sägs det bli.

Viss blåst.


Idag 'ä det alltså 12 maj Charlotta och Lotta har namnsdag!
Gratulerar DIG som bär något av de namnen.

Och DIG som firar födelsedag förstås!

Gör en riktigt minnrsrik forardag!

 

12 mah har vi återigen många officiella temadagar:

*Cykelns dag*
*Internationella fibromyalgidagen*
*Internationella sjuksköterskedagen*
*World fair trade day*
*Massagens dag*
*ME/CFS-dagen*
*Dagbokens dag*

 

*Charlotta/Charlotte var ett vanligt namn kring sekelskiftet 1900.
Namnet fick sedan ett uppsving under 1970-talet.
Varianten är numera den vanligaste bland de yngsta. 
De som stavar sitt namn Charlotte är något fler, 30 757 kvinnor varav 11 906 använder namnet som tilltalsnamn
I båda fallen är medeläldern på namnbärarna 44 år.

 

*Lotta/Lotte  är en kortform av det franska namnet Charlotta
Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan 1700-talet.

En dansk/tysk variant är Lotte som dock inte är så vanlig i Sverige.
Lotta heter 4 994 kvinnor varav 3691 använder namnet som tiltalsnamn.
Medelåldern är 44 år-
Lotte heter 2911 k kvinnor varav 262 har namnet som tilltalsnamn.
1 man bär också namnet Lotte--
Medelåldern är 48 år

Presentation

Fråga mig

143 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2018
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Kaela med Blogkeen
Följ Kaela med Bloglovin'

Gästbok

Översätt bloggen

Andras bloggar

Läsvärda bloggar


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se